คุณนายตื่นสาย บาน

Python If Else

python รองรับเงื่อนไขในการเปรียบเทียบและตัดสินใจเหมือนๆกับภาษาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

a == b คือ a เท่ากับ b

a != b คือ a ไม่เท่ากับ b

a < b คือ a น้อยกว่า b

a <= b คือ a น้อยกว่าเท่ากับ b

a > b คือ a มากกว่า b

a >= b คือ a มากกว่าเท่ากับ b

ตัวอย่างการใช้งาน ร่วมกับ if

a= 30
b=20
if a>b:
   print("เอ มากกว่า บี")

ขอควรระวัง python จะให้ความสำคัญกับการย่อหน้ามาก โปรดระวัง เพราะว่าถ้าย่อหน้าผิดอาจจะให้ run แล้ว error หรือไม่ก็ โปรแกรมทำงานไม่ตรงตามที่เราต้องการ ในตัวอย่างนี้เราต้องการให้ทำหลังจาก ตรวจสอบว่า เงื่อนไขเป็นจริงหรือไม่ แล้วให้ ทำการ print คำสั่ง print ก็ต้องย่อหน้าเข้าไปให้ เป็นส่วนย่อยของ if ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างข้างล่างนี้ตอน run จะมี error expected an idented block เป็นการเขียนที่ผิด

a= 30
b=20
if a>b:
print("เอ มากกว่า บี")

a= 30
b=20
if a>b:
    print("เอ มากกว่า บี")
print("แสดงข้อความตลอด")

ตรง บรรทัดที่ 5 print(“แสดงข้อความตลอด”) นั้นอยู่นอกเงื่อนไข if แล้ว ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร บรรทัดที่ 5 ก็จะทำงานตลอด

เริ่มเขียน python

สำหรับโปรแกรมแรกที่เขียนกันคือโปรแกรม hello world เราจะมาเริ่มเขียน กัน โดย เครื่องมือที่ใช้เขียนนั้นมีหลายตัว ตัวที่น่าใช้ที่สุดสำหรับผมคือ IDLE ที่มาตอน ติดตั้ง python นั้นเอง

ขั้นตอนการติดตั้ง python สามารถดูได้จาก https://elecsmile.com/setup-python-on-windows/

วิธีการเปิดโปรแกรม IDLE ขึ้นมาคือ เข้าไปตรง ช่องค้นหาของ windows แล้วพิมพ์ IDLE

ก็จะได้ python shell ขึ้นมา

ในนี้ก็ยังเขียนยากอยู่ดีเพราะว่าเขียนได้ที่ละบรรทัด และก็ทำงานทีละบรรทัด ผมจะเข้าไปที่ เมนู File และก็ New File

ก็จะได้โปรแกรมที่จะเขียนโปรแกรม

จากนั้นเรามาเขียนกันเลย

เขียน print(“www.elecsmile.com”)

แล้วก็ไปที่ Flie >>save เลือกที่ save ตามต้องการ

วิธีการรัน คลิกตรง Run และก็ Run Module แต่ถ้ากด F5 ก็จะสะดวกมาก

ผลของการรัน

setup python on windows

  1. ทดสอบว่ามี python อยู่แล้ว หรือเปล่าโดยเข้าไปที่ start พิมพ์ cmd แล้ว enter จากนั้นพิมพ์ใน dos ไปว่า python ถ้าแสดงผลออก มา ว่า

‘python’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file

แสดงว่ายังไม่มีโปรแกรม python

python is not recognized as an internal or external commandถ้าขึ้นแบบข้างบนนี้แสดงว่ายังไม่ม่เราก็เริ่มติดตั้งกันเลยโดยเข้า ไป download ที่ web

 https://www.python.org/downloads/

Download the latest version for windows

เมื่อ download เสร็จก็ติดตั้งตามปรกติ

Run setup Python
Add Python 3.7 to PATH

ให้ติ๊ก Add Python 3.7 to PATH ด้วย เพื่อที่จะใช้งานได้ทุกที่สะดวกดี จากนั้น คลิก Install Now

setup progress

รอจนติดตั้งเสร็จ

setup was successful

กด Close เป็นอันว่าเสร็จสิ้น การติดตั้ง restart computer แล้วกลับมาทดสอบโปรแกรมกัน

เมื่อ restart เสร็จ ก็ทดสอบโปแกรม โดยเข้า dos เหมือนขั้นตอนแรก แล้วก็ พิมพ์ python

ก็จะแสดงผลดังนี้

ทดสอบโดยการพิมพ์ print(“elecsmile.com”) แล้ว enter ถ้าแสดงผลถูกต้องโปรแกรมก็จะพร้อมใช้งาน

config wlan0 static ip

sudo nano /etc/network/interfaces

 

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

#allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.99
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid=”xxxxxxxxxxx”
psk=”xxxxxxxxxx”
key_mgmt=WPA-PSK
}

 

 

 

รับ ส่ง sms raspberry pi

รับส่ง sms ด้วย raspberry PI  ด้วย python  aircard   truemove H 3G+ HUWEI E303

 

Continue reading ‘รับ ส่ง sms raspberry pi’

การติดตั้ง APACHE บน raspberry pi

 

apache เป็น web sever ที่นิยม ตัวหนึ่ง  ซึ่งสามารถติดตั้งลงใปใน raspberry pi ได้

sudo apt-get install apche2 -Y

 

apachesetup

 

เมื่อติดตั้งเสร็จ ทดสอบโดยการ เปิด browser โดยใช้ทาง IP สามารถดู  IP โดยพิมพ์ ใน terminal ว่า ifconfig

 

apache comple

Continue reading ‘การติดตั้ง APACHE บน raspberry pi’

python ส่ง ไฟล์ โดยใช้ FTP

FTP คือ

จาก wiki

FTP: File Transfer Protocol เป็นโพรโทคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนและจัดการไฟล์บนเครือข่ายทีซีพี/ไอพีเช่นอินเทอร์เน็ต เอฟทีพีถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบระบบรับ-ให้บริการ (client-server) และใช้การเชื่อมต่อสำหรับส่วนข้อมูลและส่วนควบคุมแยกกันระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์เอฟทีพีเริ่มแรกโต้ตอบกันด้วยเครื่องมือรายคำสั่ง สั่งการด้วยไวยากรณ์ที่เป็นมาตรฐาน แต่ก็มีการพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ขึ้นมาสำหรับระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่ใช้กันทุกวันนี้ เอฟทีพียังถูกใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อส่งผ่านไฟล์โดยอัตโนมัติสำหรับการทำงานภายในโปรแกรม เราสามารถใช้เอฟทีพีผ่านทางการพิสูจน์ตัวจริงด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือเข้าถึงด้วยผู้ใช้นิรนาม

สรุปคือ ไว้รับส่งไฟล์ จาก ระหว่าง client กับ server
สร้างไฟล์ python
sudo nano ftp_test.py
coppy code ไปวาง

import ftplib
session = ftplib.FTP(‘192.168.1.33′,’username’,’password’)
file = open(‘filetest.csv’,’rb’) # file to send
session.storbinary(‘STOR upload.csv’, file) # send the file
file.close() # close file and FTP
session.quit()
กด Ctrl X แล้ว Y

รันโดยใช้คำสั่ง

sudo python ftp_test.py

command line connect wifi raspberry pi

การเชื่อมต่อ wifi โดยใช้ command line ของ raspberry PI

ติดตั้ง โปรแกรม  The wifi Command  ด้วยคำสั่ง

 

sudo pip install wifi

 

 

pip install wifi

 

sudo pip wifi

Continue reading ‘command line connect wifi raspberry pi’

python ดึงค่า IP address จาก raspberry PI

วันนี้จะดึงค่า IP adress ของ raspberry pi มาใช้งานใน python หาจากเว็บ นอก ก็ไม่สำเร็จ

เลยต้องเขียนขึ้นเอง

  1. รันคำสั่ง hostname -I ให้เป็นเก็บใน file ip.text
  2. เปิดไฟล์ เอาค่ามาใช้งาน

 

import os
import string
os.system(“hostname -I>>ip.text”)

f = open(‘ip.text’, ‘r’)
myip = f.read()
print(myip)
f.close()

os.system(“sudo rm ip.text” )

  • Categories

  • Categories