setup python on windows

  1. ทดสอบว่ามี python อยู่แล้ว หรือเปล่าโดยเข้าไปที่ start พิมพ์ cmd แล้ว enter จากนั้นพิมพ์ใน dos ไปว่า python ถ้าแสดงผลออก มา ว่า

‘python’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file

แสดงว่ายังไม่มีโปรแกรม python

python is not recognized as an internal or external commandถ้าขึ้นแบบข้างบนนี้แสดงว่ายังไม่ม่เราก็เริ่มติดตั้งกันเลยโดยเข้า ไป download ที่ web

 https://www.python.org/downloads/

Download the latest version for windows

เมื่อ download เสร็จก็ติดตั้งตามปรกติ

Run setup Python
Add Python 3.7 to PATH

ให้ติ๊ก Add Python 3.7 to PATH ด้วย เพื่อที่จะใช้งานได้ทุกที่สะดวกดี จากนั้น คลิก Install Now

setup progress

รอจนติดตั้งเสร็จ

setup was successful

กด Close เป็นอันว่าเสร็จสิ้น การติดตั้ง restart computer แล้วกลับมาทดสอบโปรแกรมกัน

เมื่อ restart เสร็จ ก็ทดสอบโปแกรม โดยเข้า dos เหมือนขั้นตอนแรก แล้วก็ พิมพ์ python

ก็จะแสดงผลดังนี้

ทดสอบโดยการพิมพ์ print(“elecsmile.com”) แล้ว enter ถ้าแสดงผลถูกต้องโปรแกรมก็จะพร้อมใช้งาน

config wlan0 static ip

sudo nano /etc/network/interfaces

 

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

#allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.99
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid=”xxxxxxxxxxx”
psk=”xxxxxxxxxx”
key_mgmt=WPA-PSK
}

 

 

 

รับ ส่ง sms raspberry pi

รับส่ง sms ด้วย raspberry PI  ด้วย python  aircard   truemove H 3G+ HUWEI E303

 

Continue reading

การติดตั้ง APACHE บน raspberry pi

 

apache เป็น web sever ที่นิยม ตัวหนึ่ง  ซึ่งสามารถติดตั้งลงใปใน raspberry pi ได้

sudo apt-get install apche2 -Y

 

apachesetup

 

เมื่อติดตั้งเสร็จ ทดสอบโดยการ เปิด browser โดยใช้ทาง IP สามารถดู  IP โดยพิมพ์ ใน terminal ว่า ifconfig

 

apache comple

Continue reading

python ส่ง ไฟล์ โดยใช้ FTP

FTP คือ

จาก wiki

FTP: File Transfer Protocol เป็นโพรโทคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนและจัดการไฟล์บนเครือข่ายทีซีพี/ไอพีเช่นอินเทอร์เน็ต เอฟทีพีถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบระบบรับ-ให้บริการ (client-server) และใช้การเชื่อมต่อสำหรับส่วนข้อมูลและส่วนควบคุมแยกกันระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์เอฟทีพีเริ่มแรกโต้ตอบกันด้วยเครื่องมือรายคำสั่ง สั่งการด้วยไวยากรณ์ที่เป็นมาตรฐาน แต่ก็มีการพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ขึ้นมาสำหรับระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่ใช้กันทุกวันนี้ เอฟทีพียังถูกใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อส่งผ่านไฟล์โดยอัตโนมัติสำหรับการทำงานภายในโปรแกรม เราสามารถใช้เอฟทีพีผ่านทางการพิสูจน์ตัวจริงด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือเข้าถึงด้วยผู้ใช้นิรนาม

สรุปคือ ไว้รับส่งไฟล์ จาก ระหว่าง client กับ server
สร้างไฟล์ python
sudo nano ftp_test.py
coppy code ไปวาง

import ftplib
session = ftplib.FTP(‘192.168.1.33′,’username’,’password’)
file = open(‘filetest.csv’,’rb’) # file to send
session.storbinary(‘STOR upload.csv’, file) # send the file
file.close() # close file and FTP
session.quit()
กด Ctrl X แล้ว Y

รันโดยใช้คำสั่ง

sudo python ftp_test.py

command line connect wifi raspberry pi

การเชื่อมต่อ wifi โดยใช้ command line ของ raspberry PI

ติดตั้ง โปรแกรม  The wifi Command  ด้วยคำสั่ง

 

sudo pip install wifi

 

 

pip install wifi

 

sudo pip wifi

Continue reading

python ดึงค่า IP address จาก raspberry PI

วันนี้จะดึงค่า IP adress ของ raspberry pi มาใช้งานใน python หาจากเว็บ นอก ก็ไม่สำเร็จ

เลยต้องเขียนขึ้นเอง

  1. รันคำสั่ง hostname -I ให้เป็นเก็บใน file ip.text
  2. เปิดไฟล์ เอาค่ามาใช้งาน

 

import os
import string
os.system(“hostname -I>>ip.text”)

f = open(‘ip.text’, ‘r’)
myip = f.read()
print(myip)
f.close()

os.system(“sudo rm ip.text” )

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต ผ่าน command line raspberry pi

การทดสอบความเร็วของ อินเตอร์เน็ต โดยใช้ Raspberry pi ผ่าน command line

ติดตั้ง

$ wget https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py

download speedtest rpi Continue reading

Raspberry PI DS1820

DS1820 หรือ DS18B20+ เป็น IC ตรวจสอบอุณหภูมิ ที่ใช้งานได้ง่ายมากสำหรับ Raspberry PI  ซึ่ง IC DS1820 นั้นสามารถหาซื้อ ได้ง่ายตามบ้านหม้อ หรือร้านขาย Raspberry PI ทั่วๆไป

DS18B20+ นั้นจะมา ขาเพียงสามขา คือ ขาไฟเลี้ยง  data และ Ground

สำหรับการต่อ  ขา 1 ต่อลง Ground

ขา 2 ต่อเข้า GPIO 4 ของ Raspberry PI โดย มี ตัวตานทาน 4.7k  เป็น R Pull Up

ขา 3 ต่อเข้ากับไฟเลี้ยง

 

 

ds1820 raspberrypi

Continue reading