wput Raspberry Pi

เป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งข้อมูลไปยัง FTP Server

สำหรับวิธีการทำ FTP server นั้น  ทำตามนี้เลยครับ

https://elecsmile.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3-ftp-server-filezilla/

ขั้นตอนแรก ติดตั้ง wput กันก่อนเลยครับ

sudo  apt-get install wput

 

wputsetup

 

วิธีการส่งไฟล์  คือ  wput ชื่อไฟล์  ftp://username:password@host

ตัวอย่างเช่น

จะส่งไฟล์ชื่อว่า dataftp.txt

ไปยัง ftp server ผมอยู่ที่ 192.168.1.47

ด้วย username: admin

password คือ password

ก็จะใช้คำสั่งนี้ครับ

  wput dataftp.txt ftp://admin:password@192.168.1.47

ftpfile

 

sudo nano dataftp.txt คือผมจะสร้างไฟล์ เพื่อที่จะส่งไปยัง ftp server

จากนั้นผมก็จะ wput  เพื่อที่จะส่งไฟล์ ไปหา sever

 

 

  • Categories

  • Categories