เกียวกับฉัน

พนม ด้วงทอง 

ติดต่อ

pndcommand@gmail.com

line : panomdau

facebook: www.facebook.com/pndcommand

https://www.facebook.com/Elecsmile

ความสนใจ :  ปั่นจักรยานท่องเทียว  อิเล็กทรอกนิกส์  คอมพิวเตอร์  เขียนโปรแกรม Network

 

การทำงาน : วิศวกรอวุโส บริษัทเอกชน

การศึกษา : ปริญาโท  computer science  kmutnb

ปริญาตรี  Electronics computer technology (ECT#4) kmutnb

 

  • Categories

  • Categories