python ส่ง ไฟล์ โดยใช้ FTP

FTP คือ

จาก wiki

FTP: File Transfer Protocol เป็นโพรโทคอลเครือข่ายชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนและจัดการไฟล์บนเครือข่ายทีซีพี/ไอพีเช่นอินเทอร์เน็ต เอฟทีพีถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบระบบรับ-ให้บริการ (client-server) และใช้การเชื่อมต่อสำหรับส่วนข้อมูลและส่วนควบคุมแยกกันระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์เอฟทีพีเริ่มแรกโต้ตอบกันด้วยเครื่องมือรายคำสั่ง สั่งการด้วยไวยากรณ์ที่เป็นมาตรฐาน แต่ก็มีการพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ขึ้นมาสำหรับระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่ใช้กันทุกวันนี้ เอฟทีพียังถูกใช้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อส่งผ่านไฟล์โดยอัตโนมัติสำหรับการทำงานภายในโปรแกรม เราสามารถใช้เอฟทีพีผ่านทางการพิสูจน์ตัวจริงด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือเข้าถึงด้วยผู้ใช้นิรนาม

สรุปคือ ไว้รับส่งไฟล์ จาก ระหว่าง client กับ server
สร้างไฟล์ python
sudo nano ftp_test.py
coppy code ไปวาง

import ftplib
session = ftplib.FTP(‘192.168.1.33′,’username’,’password’)
file = open(‘filetest.csv’,’rb’) # file to send
session.storbinary(‘STOR upload.csv’, file) # send the file
file.close() # close file and FTP
session.quit()
กด Ctrl X แล้ว Y

รันโดยใช้คำสั่ง

sudo python ftp_test.py

  • Categories

  • Categories