NETPIPE

โปรแกรม NETPIPE

เป็นโปรแกรมใช้ทดสอบ ขนาดของท่อ ระหว่างจุดสองจุดครับ    ซึ่งเป็นไฟล์ .exe   เวลาใช้งานจะต้องมีสองฝั่ง

ฝั่งแรกคือ ฝั่ง server ครับบ  คำสั่งที่ใช้ รันใน ฝั่ง server แค่เรียกชื่อโปรแกรมครับ  เช่น ของผมชื่อ netpipe อยู่ใน drive D

“D:>netpipe”

netpipehost 

ส่วนทางด้านฝั่ง client    ก็จะเรียก คำสั่งเหมือนๆกันแต่ระบุ host ไป  โดยใช้ option  -h ครับบ

เช่น   D:>netpipe -h 192.168.1.33   แค่นี้โปรแกรมก็จะแสดงผลการทดสอบท่อ ของ network เราแล้ว ครับ

netpipec

  • Categories

  • Categories