คุณนายตื่นสาย บาน

Python If Else

python รองรับเงื่อนไขในการเปรียบเทียบและตัดสินใจเหมือนๆ […]

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ ในไฟล์ทอน

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ ในไฟล์ทอน จะใช้ฟังก์ชั่นในการเปิดไ […]

วิธีทำ FTP Server filezilla

วันหนึ่งจะทำให้ Raspberry Pi ส่งข้อมูลมาหาเราก็คิดว่าจะ […]

  • Categories

  • Categories