วิธีทำ ftp server raspberry PI

ที่มา http://www.ducky-pond.com/posts/2013/Aug/install- […]

tty usb

  tty usb คือการทำให้ LINUX remote ผ่านทาง คอมพิวเ […]

คำสั่ง เกี่ยวกับ wifi raspberry PI

lsusb : ไว้สำหรับดู ว่า usb wifi ของเราต่อไว้หรือเปล่า […]

python telnet

import getpass import sys import telnetlib HOST = “loca […]

python ping raspberry PI

แปะไว้ก่อน ลองแล้วมัน work แต่ไม่รู้มันทำงานยังไง impor […]

Raspberry Pi webiopi on Real internet

หลังจากที่เรา ทำ web server บน Raspberry Pi  ด้วย  webi […]

raspberry pi format flash drive

อยู่ดีๆ เจ้า flash drive ที่ใช้อยู่ประจำเกิดติดไวรัส ขึ […]

เปลี่ยน DNS Raspberry Pi

  ถ้าเราอยากกำหนด DNS ของ Raspberry Pi เอง เรามีวิ […]

USB to TTL Serial Cable – Debug / Console Cable for Raspberry Pi ติดตั้ง

เนื่องจาก จะทำงานเกียวกับ wifi โดยใช้ Raspberry ถ้าทำงา […]

Auto running a script Raspberry Pi

จะทำอย่างไรที่จะให้  Raspberry Pi  พอเราเสียบไฟแล้ว   R […]

  • Categories

  • Categories