เริ่มเขียน python

สำหรับโปรแกรมแรกที่เขียนกันคือโปรแกรม hello world เราจะ […]

setup python on windows

ทดสอบว่ามี python อยู่แล้ว หรือเปล่าโดยเข้าไปที่ start […]

รับ ส่ง sms raspberry pi

รับส่ง sms ด้วย raspberry PI  ด้วย python  aircard   tr […]

python ส่ง ไฟล์ โดยใช้ FTP

FTP คือ จาก wiki FTP: File Transfer Protocol เป็นโพรโทค […]

python ดึงค่า IP address จาก raspberry PI

วันนี้จะดึงค่า IP adress ของ raspberry pi มาใช้งานใน py […]

Raspberry PI DS1820

DS1820 หรือ DS18B20+ เป็น IC ตรวจสอบอุณหภูมิ ที่ใช้งานไ […]

python string

Method ของสตริง ที่มา http://theory.cpe.ku.ac.th/wiki/i […]

python telnet

import getpass import sys import telnetlib HOST = “loca […]

python ping raspberry PI

แปะไว้ก่อน ลองแล้วมัน work แต่ไม่รู้มันทำงานยังไง impor […]

  • Categories

  • Categories