เปลี่ยน DNS Raspberry Pi

 

ถ้าเราอยากกำหนด DNS ของ Raspberry Pi เอง เรามีวิธีการดังนี้ครับ

 

sudo nano /ect/resolv.conf

 

พอเข้าไปแล้วก็จะเจอ DNS ของ true

nameserver 203.144.206.29

nameserver 203.144.206.49


ผมเปลี่ยน มาใช้ ของ google

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4

 

 

 

Clt x เพื่อออก

Y เพือ save

 

  • Categories

  • Categories