เขียน PCB ด้วย Protel

   ถ้าจะเขียน PCB โปรแกรมที่นึกถึงคือ protel  อันที่จริงแล้วมีโปรแกรมอื่นอยู่มาก

ขั้นตอนการเขียน protel มีขั้นตอนอยู่ดั่งนี

allprotel

1. ออกแบบและทดสอบวงจร

2. เขียน Schematic Library Document    มักจะเป็นไฟล์  Schlib1.Lib  เหมือนกับเราสร้าง อุปกรณ์ เช่น IC หรืออุปกรณ์แปลกๆ อื่น ที่ไม่มีใน library มาตรฐาน

Schlib1

3. เขียน Schematic Document      Sheet1.Sch หรือเขียนวงจรนั้นเอง

pcb2

 

4. เขียน PCB Library Document   PCBLIB1.LIB  อาจจะเข้าใจว่า foot print ก็ได้

pcb3

 

 5. เขียน  PCB     PCB1.PCB  สุดท้ายเราก็นำไฟล์นี้ไปร้านต่างๆ เพื่อทำ PCB ตามต้องการได้

pcb

 

ถ้าได้ไฟล์นี้ก็จะส่งไป PCB ได้เลย ตอนต่อไปจะลงรายละเอียด แต่ละขั้นตอนว่าทำอย่างไร  อ่านบทความต่อไป……..>

 

  • Categories

  • Categories