วิธีทำ ftp server raspberry PI

ที่มา http://www.ducky-pond.com/posts/2013/Aug/install-an-ftp-server-on-rpi/

ftp คือ โปรโตคอล ในการรับส่งไฟล์  โดยฝังที่คอยจัดการหลังจะถูกเรียกว่า FTP server  และ ฝั่งที่ร้องขอเข้าไปถ่ายโอนไฟล์ คือ FTP client

คราวนี้เราจะทำ ให้ ตัว Raspbery PI ของเราเป็น FTP Server ใช้ window 7 เป็น ftp client

โดยเข้าไปยัง หน้า terminal ที่ Raspberry pi แล้วติดตั้ง โปแกรม  vsftpd  ซึ่งเป็นโปรแกรม FTP sever

sudo apt-get install vsftpd

ในระหว่าง การติดตั้งอาจจะมีการ ตอบ Y หรือ ถ้าไม่สำเสร็จ ให้ทำการ sudo apt-get update   หลังการติดตั้งเสร็จ ก็เข้าไปแก้ไขค่า

sudo nano /etc/vsftpd.conf

วิธีการแก้ก็คือเอาเครื่องหมาย # ข้างหน้าออก ซึ่งเป็นเครืองหมาย comment แล้วเปลี่ยน ค่าข้างหลัง  ตามนี้ค่อยๆเลื่อนหานะครับ ค่ามันเยอะ

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp

หลังจากนั้นก็ติดตั้ง filezilla client ก็สามารถทำ raspberry PI เป็น  FTP Server ได้แล้ว โดย username กับ password ที่ใช้ ก็เป็น username และ password เดียวกันกับที่ login เข้า Raspberry PI ครับ

filezilla

  • Categories

  • Categories