ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต ผ่าน command line raspberry pi

การทดสอบความเร็วของ อินเตอร์เน็ต โดยใช้ Raspberry pi ผ่าน command line

ติดตั้ง

$ wget https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py

download speedtest rpi
$ chmod a+rx speedtest_cli.py
$ sudo mv speedtest_cli.py /usr/local/bin/speedtest-cli
$ sudo chown root:root /usr/local/bin/speedtest-cli config speedtes rpi

ทดสอบ

$ speedtest-cli

speedtest-cli

 

 

ดู server

speedtest-cli –list |more

speedtest cli more

 

 

เลือก server

speedtest-cli –server  3855

 

speedtest server

 

ที่มา

http://xmodulo.com/check-internet-speed-command-line-linux.html

  • Categories

  • Categories