ตั้งเวลา Raspberry Pi

ตอนเราติดตั้ง Raspberry Pi ใหม่ๆ นั้น สังเกตเวลาตรงมุมขวาล่าง นาฬิกาเหมือนจะไม่ตรง (แต่จริงๆตรงแต่ time zone ผิด )

 

 

time

สำหรับวิธีการแก้ time zone ให้มาอยู่ใน บ้านเรา Bangkok นั้นทำตามนี้ครับ

1.เข้า terminal  แล้วพิมพ์  sudo raspi-config ก็จะได้หน้าต่างนี้มาครับ

raspiconfig

 

2.เลือกไปที่ ข้อ 4 Internationalisation Options

international

 

3. เลือกไปที่ Chang Timezone

timezone

 

4.เลือกไปที่ Asia

timeasie

5. เลือกที่ Bangkok

timebangkok

6 เสร็จแล้ววสังเกตเวลาตรงมุมขวา ก็จะตรงกับ เวลาของเราแล้ว ครับ

 

timefisnish

 

 

chokelive พูดว่า:

มันไม่มี Real Time Clock มันจะรับค่าเวลามาจาก Time Server ล่ะ

  • Categories

  • Categories