ชนิดของตัวแปร mikro

 ชนิดของตัวแปร

จะเริ่มเขียนโปรแกรมเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเริ่มยังไง  เนื่องจากบรรทัดแรกของการเขียนโปรแกรมของผมเริ่ม ด้วยคำว่า unsigned char  ก่อนเลย เลยมาดูกันว่ามันคืออะไรทำไมต้อง เริ่มเขียน ด้วยคำนั้น

Unsigned char คือชนิดของตัวแปรรูปแบบหนึ่งเริ่มเป็นค่าได้ ตั้งแต่ 0  -255  หรือ

0x00 -0xFF มันจรึงเหมาะๆ กับการมาใช้ กับ MCU ระดับหนึ่ง เนื่องจาก port ต่างๆ มีขนาด 8 bit พอดีกัน  แต่ก็มีตัวแปร ชนิดอื่นๆ ให้ใช้ เยอะมากครับ ลองเลือกใช้กันดูตามความเหมาะสม ครับ

Type

Size in bytes

Range

bit 1–bit 0 or 1
sbit 1–bit 0 or 1
(unsigned) char 1 0 .. 255
signed char 1 – 128 .. 127
(signed) short (int) 1 – 128 .. 127
unsigned short (int) 1 0 .. 255
(signed) int 2 -32768 .. 32767
unsigned (int) 2 0 .. 65535
(signed) long (int) 4 -2147483648 .. 2147483647
unsigned long (int) 4 0 .. 4294967295

ตัวแปรแบบ ทศนิยม

Type

Size in bytes

Range

float 4 -1.5 * 1045 .. +3.4 * 1038
double 4 -1.5 * 1045 .. +3.4 * 1038
long double 4 -1.5 * 1045 .. +3.4 * 1038

 

  • Categories

  • Categories