การติดตั้ง APACHE บน raspberry pi

 

apache เป็น web sever ที่นิยม ตัวหนึ่ง  ซึ่งสามารถติดตั้งลงใปใน raspberry pi ได้

sudo apt-get install apche2 -Y

 

apachesetup

 

เมื่อติดตั้งเสร็จ ทดสอบโดยการ เปิด browser โดยใช้ทาง IP สามารถดู  IP โดยพิมพ์ ใน terminal ว่า ifconfig

 

apache comple

สามารถ เข้าไปแก้ไข ไฟล์ HTML ได่โดยเข้าไปที่    cd /var/www

แล้ว ls ดูก็จะเจอไฟล์ index.html

 

 

var www

สามารถ แก้ไขโดยใช้ คำสั่ง sudo nano index.html

sudo nano index html

 

 

 

 

  • Categories

  • Categories